Sentimentalist’s Choice

Posted by on 04/09/2014 | Category : Funktronica / Stay informed by subscribing to RSS Feeds or to Twitter

white rose - symbolism AUTOMATIC TASTY [Netherlands]Sentimentalist’s Choice
AUTOMATIC TASTY - Sentimentalist s Choice - EP - vinyl - Electro Funk  - Electro - Central Processing Unit - label

Taken from the tuneful « Sentimentalist’s Choice » 12” released on Central Processing Unit – 2013

More on the Central Processing Unit website


1 Comment for this entry

  • avatar
    ad7.me

    Dòng sản phẩm định vị mini Techglobal – một nhà sản xuất và phân phối số 1 Việt Nam về cung cấp định vị mini cho ô tô xe máy giá rẻ chất lượng tốt.

    Dòng thiết bị vị định vị mini của Techglobal mang đến giải pháp quản lý
    giám sát hành trình xe trực tuyến ngay tại nhà.

Leave a Comment